Práce s dětmi a mládeží pro osvědčené organizace na rok 2022

Organizace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Popis výzvy

Zaměření programu:

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované nestátním neziskovým organizacím pracujícím s dětmi a mládeží na realizaci projektů, které přispívají k naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR. 

Výzva je směřována na podporu NNO zaměřených především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu takových činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování jejich práce s dětmi a mládeží.

V roce 2022 se bude společnost i nadále vypořádávat s dopady pandemie COVID 19. Vzhledem k výše uvedenému budou tedy ze strany ministerstva podporovány projekty, které budou reflektovat specifické aktivity stanovené pro rok 2022.

Aktivity projektu:

 • zajištění rozvoje kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život dětí a mládeže od 6 do 26 let pomocí aktivit ve volném čase,
 • zkvalitňování/rozvoj nabídky neformálního vzdělávání a výchovy dětí a mládeže,
 • zkvalitňování podmínek pro organizace pracující s dětmi a mládeží a jejich rozvoj

Činnosti podporované v rámci Výzvy:

 • vytváření nabídky a realizace volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro organizované nebo neorganizované děti a mládež,
 • významné celostátní akce určené dětem a mládeži,
 • odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
 • vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
 • rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
 • mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.

Oprávnění žadatelé:

odpovídá některé z následujících právních forem:

 • spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, • obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně
 • prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
 • předpisů,

účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,

je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ (dále jen „NNO uznaná“) na rok 2022, nebo splňuje kritéria výzvy č.j. MSMT-7464/2021-2 stanovená pro držitele titulu, tzn.:

 • - organizace vznikla nejméně 5 let před podáním žádosti,
 • - organizace má organizační jednotku2 minimálně ve 3 krajích České republiky,
 • - organizace má ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží v rámci hlavní činnosti,
 • - organizace má jasně definovanou organizační strukturu a jasně popsané procesy v organizaci,
 • - organizace zveřejňuje každoročně zprávu o činnosti a hospodaření (např. výroční zprávu),
 • - organizace má zpracovaný platný strategický plán rozvoje,
 • - organizace nemá závazky po splatnosti mj. jiné vůči státu, obcím a krajům a nemá dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Statutární orgán nebo členové
 • statutárního orgánu nebyl/i odsouzen/i pro jakýkoliv úmyslný trestný čin,
 • - organizace obdržela nejméně ve čtyřech letech z posledních pěti let před podáním žádosti dotaci ze státního rozpočtu v rámci programů nebo výzev ministerstva zaměřených na práci s dětmi a mládeží pro NNO, kterou řádně vyúčtovala,
 • - organizace svoji činnost systematicky prezentuje široké veřejnosti,
 • - činnost organizace je pravidelně vyhodnocována,
 • - organizace realizuje činnost nejen pro vlastní členy, ale trvale nabízí činnosti a aktivity i pro další děti a mládež,
 • - organizace podporuje dobrovolnictví mládeže,
 • - organizace umožňuje účast na své činnosti i dětem a mládeži s omezenými příležitostmi,
 • - organizace pravidelně vzdělává své vedoucí dětí a mládeže i ostatní pracovníky s dětmi a mládeží v akreditovaných vzdělávacích zařízeních nebo v rámci vlastního
 • vzdělávacího systému,
 • organizace má kvalitní personální zabezpečení své činnosti, přičemž nejméně 60 % osob
 • samostatně řídících činnost výchovné jednotky dětí a mládeže (např. oddílu, kroužku, klubu) jsou absolventy akreditovaných vzdělávacích programů nebo akcí realizovaných na základě vnitřního vzdělávacího systému organizace.
Webové stránky programu: https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2022-v-1
Zaměření výzvy: Vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina: Neziskové organizace, studenti, žáci, učitelé, vědci
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 26.10.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 22.11.2021
Finanční alokace výzvy: 157 000 000 Kč
Granty: min 300 000 Kč

Vyhlašovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Harfa Office Park 2420/15
19000 Praha 9
(CZ) Czech Republic

234 811 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (150)

Vzdělávání s Nadací Neziskovky.cz

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace